Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας: Επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου έκδοσης αδειών εγκατάστασης

Με απόφαση του Τμήματος Γεωθερμίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, συγκροτείται ομάδα εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου απόφασης για τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης που εκμεταλλεύονται την θερμότητα επιφανειακών ή υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών και υδάτων που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας).

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Σδούκου, έργο της ομάδας εργασίας είναι η επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου έκδοσης αδειών εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης που εκμεταλλεύονται την θερμότητα επιφανειακών ή υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών και υδάτων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4602/2019, επίσης γνωστά ως γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, μετά από μελέτη του ισχύοντος αδειοδοτικού πλαισίου (σημείο 6 του προοιμίου), των σύγχρονων καλών τεχνικών πρακτικών, σχετικών σημείων του θεσμικού πλαισίου συναφών έργων εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την αναγνώριση σημείων που χρήζουν εκσυγχρονισμού και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και την σύνταξη εισήγησης επί σχεδίου απόφασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4602/2019.

Η ομάδα εργασίας θα καταθέσει έως την 30.09.2024 προς την υπηρεσία την εισήγηση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4602/2019.

Η ομάδα εργασίας έχει το δικαίωμα να προσκαλεί εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, υπηρεσιών και εξειδικευμένους επιστήμονες ως εμπειρογνώμονες, η γνώμη των οποίων δεν δεσμεύει την κρίση της ομάδας εργασίας.

Στελέχωση ομάδας

Η τριμελής ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

  1. τον Δρα Γεώργιο Τσιφουτίδη, προϊστάμενο (α/α) του τμήματος Γεωθερμίας, Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της ΓΔΟΠΥ, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Δρα Διαμαντούλα Λάμπου, προϊσταμένη (α/α) του τμήματος Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) της ίδιας Διεύθυνσης,
  2. τον κο Δημήτριο Μενδρινό, Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κο Ιωάννη Χωροπανίτη, Μηχανικό Ορυκτών Πόρων, στελέχη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ και
  3. τον κο Κίμωνα Υφαντίδη, Χημικό Μηχανικό, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κο Γεώργιο Γλυνό, Μηχανολόγο Μηχανικό, στελέχη του τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ΓΔΕ.

Πηγή: B2green