Τα επισμαλτωμένα Δοχεία Αδρανείας (Buffer) KA HALCOTHERM αποθήκευσης ζεστού νερού, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ζεστού νερού θερμοκρασίας που δεν υπερβαίνει τους 95°C και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας σε κτίρια όπως μονοκατοικίες, διαμερίσματα, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες κ.α. Τα επισμαλτωμένα δοχεία αδρανείας κατασκευάζονται με χωρητικότητες από 100 έως 2.000 λίτρα, ως δοχεία κατακόρυφου τύπου. Η απόδοση των δοχείων αδρανείας αποθήκευσης ζεστού νερού έγκειται στη θερμαντική ικανότητα του συστήματος και τα δοχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την αποθήκευση νερού για οικιακή χρήση.

Το Δοχείο Αδρανείας (Buffer) KA HALCOTHERM έχει 5 χρόνια εγγύηση.