Αποτελεί ιδανική λύση για οικονομική και υγιεινή θέρμανση νερού βρύσης. Το Βolier Λεβητοστασίου KBS HALCOTHERM με μονή σερπαντίνα έχει χωρητικότητα από 100 έως 2.000 λίτρα. Η άκρως αποδοτική, πλήρης θερμομόνωσή του (χωρίς HCFC) μειώνει τις απώλειες θερμότητας. Όλο το νερό του λέβητα θερμαίνεται με μακριές σερπαντίνες που καλύπτουν το θερμαντήρα νερού, επομένως δεν υπάρχουν ψυχρές περιοχές, στις οποίες αναπτύσσονται βακτηρίδια. Με τη χρήση ανόδου μαγνησίου, παρέχεται επίσης καθοδική προστασία. Ανάλογα με το προϊόν και τη ζήτηση, το σύστημα μπορεί να υποστηριχθεί με ηλεκτρικούς θερμαντήρες έως και 30 kW.

Το Boiler Λεβητοστασίου Μονής Σερπαντίνας KBS Halcotherm έχει 5 χρόνια εγγύηση.