Εξοικονομώ ΙΙ: Νέο τεχνικό εγχειρίδιο για την διαχείρηση αίτησης μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής

Αναρτήθηκε το 3ο εγχειρίδιο εισαγωγής στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του νέου "εξοικονομώ" που αφορά στην Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

Στο εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τα παρακάτω:

1 Αίτηση Μονοκατοικίας/ Μεμονωμένου διαμερίσματος 

1.1 Αίτηση σε Υπαγωγή 

1.1.1 Επιλογή 1η: Αποδοχή Απόφασης Υπαγωγής
1.1.2 Επιλογή 2η: Απόρριψη Απόφασης Υπαγωγής

1.2 Καταχώρηση Στοιχείων προμηθευτών

1.2.1 Αίτηση άνευ δανείου
1.2.2 Αίτηση με ενεργό δάνειο

1.3 Αίτηση σε υλοποίηση παρεμβάσεων

1.3.1 Καρτέλα Α'- Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
1.3.2 Καρτέλα Β'- Παραστατικά – Λοιπά Έξοδα
1.3.3 Καρτέλα Γ'- Δικαιολογητικά

1.4 Τροποποίηση στοιχείων προμηθευτών/ προκαταβολών

1.5 Έλεγχος Τελικής Εκταμίευσης

1.5.1 Αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις- αίτηση με ελλείψεις
1.5.2 Αίτηση προς τελική εκταμίευση - επιτυχής έλεγχος παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών

2 Αίτηση Πολυκατοικίας

2.1 Αίτηση σε Υπαγωγή

2.2 Καταχώρηση Στοιχείων προμηθευτών

2.2.1 Αίτηση Εκπροσώπου Πολυκατοικίας
2.2.2 Αίτηση Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας

2.3 Αίτηση σε υλοποίηση παρεμβάσεων

2.3.1 Καρτέλα Α'- Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
2.3.2 Καρτέλα Β'- Παραστατικά – Λοιπά Έξοδα
2.3.3 Καρτέλα Γ'- Δικαιολογητικά

2.4 Τροποποίηση στοιχείων προμηθευτών/ προκαταβολών

2.5 Έλεγχος Τελικής Εκταμίευσης

2.5.1 Αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις- αίτηση με ελλείψεις
2.5.2 Αίτηση προς τελική εκταμίευση - επιτυχής έλεγχος παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών

3 Σύνδεση ως Προμηθευτής/ Μελετητής

Κατεβάστε το νέο εγχειρίδιο από εδώ.

Υλοποίηση έργων

Οδεύοντας προς την υλοποίηση των έργων τους οι δικαιούχοι του προγράμματος (αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης δανείου), θα πρέπει να ερευνήσουν άμεσα την αγορά και να καταλήξουν σε προμηθευτές και συνεργάτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το RunMyProject by B2Green μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο, για τις ιδανικές προτάσεις παρεμβάσεων στα πλαίσια του νέου "εξοικονομώ", σε κατηγορίες όπως:

Πατώντας στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν οι δικαιούχοι (& όχι μόνο) του "εξοικονομώ II" να βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη για αυτούς, για την αντίστοιχη κατηγορία παρέμβασης.

Πηγή: B2green