ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο Αυτόνομος Αρδευτικός Σταθμός (ΑΑΣ) είναι μια ολοκληρωμένη αρδευτική μονάδα που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της άρδευσης μέσω διαδικτύου, τόσο από τον υπολογιστή μας, όσο και από ένα smartphone ή tablet. Η σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να γίνει με wifi ή με gprs. Ο χειρισμός γίνεται, είτε με εντολοδοτήσεις από την ιστοσελίδα της εφαρμογής, είτε προγραμματισμένα, είτε μέσω SMS. Η τροφοδοσία της λειτουργίας μπορεί να γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ αλλά και από ένα φωτοβολταϊκό πάνελ.

Ένας Αυτόνομος Αρδευτικός Σταθμός (ΑΑΣ) που λειτουργεί χωρίς το δίκτυο της ΔΕΗ αποτελείται από:

 • Φωτοβολταϊκό πάνελ
 • Ηλεκτρονική μονάδα
 • Ηλεκτροβάνα τύπου πεταλούδας
 • Μπαταρία 12V Βαθειάς Εκφόρτισης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας μέσω διαδικτύου (GPRS ή WIFI) ή με SMS μέσω κάρτας SIM (GSM)
 • Προστατευόμενη μονάδα από έκθεση σε συνθήκες περιβάλλοντος (προστασία ΙΡ65) για σωστή λειτουργία
 • Δυνατότητα πρόσθετων λειτουργιών όπως, αισθητήρας υγρασίας & θερμοκρασίας εδάφους-αέρα, πίεση & παροχή αρδευτικού δικτύου, ανίχνευση ανθρώπινης παρουσίας,  θερμοκρασία ηλιοφάνειας, στάθμης νερού στις περιπτώσεις άντλησης, παλμικά ροόμετρα κ.λ.π.
 • Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών βανών και αντλίων από τον ίδιο σταθμό
 • Διαχείριση πολλαπλών σταθμών
 • Εύκολη εγκατάσταση
 • Ιστορικό λειτουργίας για κάθε εντολή, το οποίο εμφανίζεται σε σχετική αναφορά και με δυνατότητα εκτύπωσης
 • Συνεργασία με την πλατφόρμα ZEN-AGRO δίνοντας του μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης άρδευσής με ακρίβεια και σταθερή χρονική λειτουργικότητα

Το σύστημα διαχείρισης όλων των διατάξεων μας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα webScada εγκατεστημένο σε δύο ανεξάρτητους server με σκοπό την πλήρη διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες. Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης κάθε αρδευτικής αρχιτεκτονικής αλλά και αυτοματοποίησης κάθε σεναρίου. Σε τοπικά συστήματα χρησιμοποιούμε δικά μας τοπικά RF δίκτυα από LoRa που ενημερώνουν, ανελλιπώς και δωρεάν τον serveController, o οποίος κάνει τη διασύνδεση με το διαδίκτυο. Αν υπάρχει WiFi, το κόστος λειτουργίας είναι μηδενικό. Αν δεν υπάρχει WiFi το κόστος λειτουργίας είναι περίπου 100 ευρώ/έτος.

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Μ2Μ(Machine to Machine) σε δημοτικές αντλιοστασιοδεξαμενές πανελληνίως. Επίσης, έχουμε μεγάλη εμπειρία στο χώρο με κάθετη τεχνολογία στο hard & software καθώς και σε διατάξεις τηλεμετρίας, στάθμες γεωτρήσεων, μέτρησης παροχών και όγκων λυμάτων εισόδου και ανακυκλοφορίας σε βιολογικούς αλλά και πολλά άλλα.