ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Πρωτοποριακή λύση στoν απομακρυσμένo έλεγχο και διαχείριση της εγκατάστασής σας  

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Μ2Μ σε δημοτικές αντλιοστασιοδεξαμενές πανελληνίως. Επίσης, έχουμε μεγάλη εμπειρία στο χώρο με κάθετη τεχνολογία στο hard & software καθώς και σε διατάξεις τηλεμετρίας, στάθμες γεωτρήσεων, μέτρησης παροχών και όγκων λυμάτων εισόδου και ανακυκλοφορίας σε βιολογικούς αλλά και πολλά άλλα.

Το αυτόνομο αρδευτικό σύστημα συνεργάζεται άψογα με την πλατφόρμα ZEN-AGRO δίνοντας του μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης άρδευσής με ακρίβεια και σταθερή χρονική λειτουργικότητα.

Ο Αυτόνομος Αρδευτικός Σταθμός (ΑΑΣ) είναι μια ολοκληρωμένη αρδευτική μονάδα που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της άρδευσης μέσω διαδικτύου, τόσο από τον υπολογιστή μας, όσο και από ένα απλό ή ένα smart τηλέφωνο. Η σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να γίνει με wifi ή με gprs. Ο χειρισμός γίνεται, είτε με εντολοδοτήσεις από την ιστοσελίδα της εφαρμογής, είτε προγραμματισμένα, είτε μέσω SMS. Η τροφοδοσία της λειτουργίας μπορεί να γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ αλλά και από ένα φωτοβολταϊκό πάνελ.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενός Αυτόνομου Αρδευτικού Σταθμού (ΑΑΣ) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ταυτόχρονα, τον έλεγχο ηλεκτροβάνας (οποιουδήποτε τύπου ή μεγέθους), τη λειτουργία αντλητικής μονάδας, την υποστήριξη διαφόρων αισθητηρίων, όπως λόγου χάρη, υγρασία εδάφους-αέρα, θερμοκρασία εδάφους-αέρα, πίεση και παροχή αρδευτικού δικτύου, ανίχνευση ανθρώπινης παρουσίας, κ.λπ. Για κάθε εντολή υπάρχει ιστορικό λειτουργίας, το οποίο εμφανίζεται σε σχετική αναφορά και με δυνατότητα εκτύπωσης.

Το σύστημα διαχείρισης όλων των διατάξεων μας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα webScada εγκατεστημένο σε δύο ανεξάρτητους server με σκοπό την πλήρη διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες. Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης κάθε αρδευτικής αρχιτεκτονικής αλλά και αυτοματοποίησης κάθε σεναρίου. Σε τοπικά συστήματα χρησιμοποιούμε δικά μας τοπικά RF δίκτυα από LoRa που ενημερώνουν, ανελλιπώς και δωρεάν τον serveController, o οποίος κάνει τη διασύνδεση με το διαδίκτυο. Αν υπάρχει WiFi, το κόστος λειτουργίας είναι μηδενικό. Αν δεν υπάρχει WiFi το κόστος λειτουργίας είναι περίπου 100 ευρώ/έτος.