Με το κάλυµµα του συλλέκτη Halcotherm Solar Life πετυχαίνουµε την προστασία του ηλιακού θερµοσίφωνα κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών ή όποτε λείπουµε από το σπίτι και ο ηλιακός δεν θα χρησιµοποιηθεί για αρκετές µέρες.
Είναι πολύ σηµαντική η προστασία των ηλιακών συλλεκτών, διότι το νερό που υπάρχει µέσα στο µπόιλερ του ηλιακού ανεβάζει πολύ υψηλές θερµοκρασίες, που µπορεί να ξεπερνούν τους 80οC έως και 90οC, µε αποτέλεσµα αυτό να φθάνει σε σηµείο βρασµού.
Η υπερθέρµανση αυτή των ηλιακών συλλεκτών εγκυµονεί πολλούς κινδύνους τόσο για το ίδιο το ηλιακό σύστημα όσο και για το δίκτυο ύδρευσης της συγκεκριµένης κατοικίας.
Επίσης µπορούµε να τον προστατεύσουµε και από ακραία καιρικά φαινόµενα όπως παγετός – χιόνι – χαλάζι.

 

Πλεονεκτήματα:

  • Το κάλυµµα παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στην υγρασία και προστατεύει επίσης τους συλλέκτες από διάφορες ξένες ύλες που υπάρχουν στο περιβάλλον.
  • Καθαρίζεται µόνο µε νερό και σαπούνι. Να αποφεύγονται τα χηµικά καθαριστικά.
  • Δυνατότητα επιλογής διτάασσεων του καλύµµατος προστασίας των ηλιακών συλλεκτών.
  • Το ειδικό προστατευτικό κάλυµµα µειώνει αισθητά την θερµοκρασία που αναπτύσσεται εσωτερικά διότι υπάρχει αντανάκλαση των ηλιακών ακτίνων στο περιβάλλον και έτσι αποφεύγουµε την υπερθέρµανση του ηλιακού συστήµατος, την απώλεια του αντιψυκτικού υγρού από το κλειστό κύκλωµα και γενικά την οποιαδήποτε καταπόνησή του.