Τι άλλαξε στις ανοξείδωτες καμινάδες;

Η νομοθεσία, που σχετίζεται με τα δομικά υλικά έχει γίνει αυστηρότερη από την 1η Ιουλίου 2013. Εφεξής κι όσον αφορά στα συστήματα απαγωγής καυσαερίων, κατάλληλες θεωρούνται μόνον οι καμινάδες, που διαθέτουν πιστοποίηση CE και πληρούν συγκεκριμένες, ακόμη πιο υψηλές προδιαγραφές.

Η συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξασφαλίζει την χρήση των σωστών υλικών, ενώ η επιλογή μιας πιστοποιημένης καμινάδας προσφέρει ευκολία στην εγκατάσταση, μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμες, δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στις νέες ανοξείδωτες καμινάδες υψηλών προδιαγραφών, το εσωτερικό τοίχωμα, που έρχεται σε επαφή με τα καυσαέρια, θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316L με πάχος από 0,4mm έως 0,6mm. Το εξωτερικό τοίχωμα μπορεί να είναι από χάλυβα AISI 316L ή AISI 304 πάχους 0,4 mm έως 0,6 mm, ενώ η μόνωση πρέπει να είναι κατάλληλος ορυκτοβάμβακας πάχους τουλάχιστον 25 mm και με πυκνότητα 80 έως 120 kg/m3.

Πλεονεκτήματα του ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L έναντι άλλων κραμάτων:

Το AISI 316L είναι ένα κράμα με εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στην διάβρωση σε σχέση με άλλους τύπους ανοξείδωτου χάλυβα. Καύσιμα όπως το ξύλο, το κάρβουνο ή τα pellet κακής ποιότητας δημιουργούν κατά την καύση τους ενώσεις ασθενών οξέων, που διαβρώνουν τα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας. Τα καύσιμα αυτά εμπεριέχουν στοιχεία όπως το θείο (S), το χλώριο (CΙ) και το άζωτο (Ν) τα οποία μετατρέπονται υπό συνθήκες σε αραιό θειικό, υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ, ενώσεις ιδιαίτερα βλαβερές για μία ανοξείδωτη καμινάδα.

Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Νικέλιο (Ni), σε σχέση με άλλους χάλυβες, όπως οι AISI 202, AISI 304 και AISI 430 (ο συγκεκριμένος χάλυβας δεν περιέχει καθόλου), και η παρουσία του Μολυβδαινίου (Mo) καθιστούν το κράμα 316L περισσότερο αντιμαγνητικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σχεδόν σε κάθε είδους διάβρωση.
Παράλληλα, η ανώτερη σύνθεσή του ανταποκρίνεται καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες μεταβολές αυτής, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση κι έχει πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Ο AISI 316L είναι ο κύριος τύπος χάλυβα, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καμινάδων κάθε είδους καύσιμης ύλης σε όλο τον κόσμο.
Η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μίας καμινάδας από 316L σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση ως προς την νέα, αυστηρότερη νομοθεσία, δικαιολογούν την αυξημένη του τιμή και δημιουργούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους τύπους χάλυβα.

Μην ξεχνάτε ότι:

Όπως σε όλα τα προϊόντα ανά τον κόσμο, έτσι και για τις ανοξείδωτες καμινάδες ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, σε κάθε εξωτερική εγκατάσταση η καμινάδα πρέπει να είναι μονωμένη για την ελαχιστοποίηση των υγροποιήσεων και την ασφαλή χρήση.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε σφιγκτήρες για κάθε σύνδεση, να αποφεύγουμε την χρήση οριζοντίων τμημάτων, τις πολλές αλλαγές κατεύθυνσης των καυσαερίων και τους εύκαμπτους αγωγούς, να τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα εύφλεκτα αντικείμενα και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εξαρτήματα για την διέλευση από ξύλινες σκεπές.

Τέλος, η τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο συνεργείο, είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση της καμινάδας και την σωστή λειτουργία της και πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

 

απόληξη καμινάδας

απόληξη καμινάδας

Απόληξη Καμινάδας αντιανεμική από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304BA ή 316 L ,πάχους 0,40mm ή 0,50mm για 304 και 0,50mm για 316.

 Απόληξη Καμινάδας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304BA ή 316 L ,πάχους 0,40mm ή 0,50mm για 304 και 0,50mm για 316.

κωνική απόληξη καμινάδας

στήριγμα τοίχου

Κωνική Απόληξη Καμινάδας VOLCANO από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304BA ή 316 L ,πάχους 0,40mm ή 0,50mm για 304 και 0,50mm για 316.

Στήριγμα Τοίχου απλό από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 BA,   πάχους 1,50mm ή 2,00mm.

αγωγός εύκαμπτος

αγωγός εύκαμπτος

Αγωγός Εύκαμπτος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ πάχους 0,09mm ή 0,10mm.

Αγωγός Εύκαμπτος από αλουμίνιο 8150 Η22 πάχους 0,08mm, 0,09mm ή 0,10mm.