Το Boiler Λεβητοστασίου Διπλής Σερπαντίνας KBD HALCOTHERM έχει ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με αυτό της μονής σερπαντίνας. Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού βρύσης τόσο με λέβητες όσο και με ηλιακούς συλλέκτες. Η θερμότητα μεταφέρεται στο νερό βρύσης μέσω της κάτω σερπαντίνας. Ανάλογα με το προϊόν και τη ζήτηση, το σύστημα μπορεί να υποστηριχθεί με ηλεκτρικούς θερμαντήρες έως και 30 kW.

Το Boiler Λεβητοστασίου Διπλής Σερπαντίνας KBD HALCOTHERM έχει 5 χρόνια εγγύηση.